در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 25 خرداد 1400
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  شماره تلفن مرکز

  شماره تلفن مرکز

  رئیس دانشگاه  07433338797 معاونت دانشجویی 07433338796 معاونت آموزشی 07433330320 اداره خدمات آموزشی 07433338902 معاونت مالی 07433344673 دبیر خانه: 07433344671 حراست مرکز: 07433333338 فکس:  07433330310