در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 25 خرداد 1400
 • شماره تلفن مرکز

  رئیس دانشگاه  07433338797

  معاونت دانشجویی 07433338796

  معاونت آموزشی 07433330320

  اداره خدمات آموزشی 07433338902

  معاونت مالی 07433344673

  دبیر خانه: 07433344671

  حراست مرکز: 07433333338

  فکس:  07433330310

  نظرات کاربران